Španělština a italština v podobnostech aneb Ciao a tutti / ¡Hola a todos!Španělština a italština v podobnostech aneb Ciao a tutti / ¡Hola a todos! 5.00/5 (100.00%) 1 vote

Oba tyto jazyky jsou si ve své podstatě velmi podobné. Jejich gramatika funguje na podobném principu, oba jazyky jsou flektivní a patří do stejné rodiny románských jazyků. Do této rodiny jazyků patří také portugalština, francouzština či rumunština. Je to skupina jazyků, jež vychází z latiny, italština je latině v určitých stylistických i gramatických jevech velmi podobná. Liší se od jazyků germánských, slovanských a zcela odlišné jsou jazyky ugrofinské či řečtina.

Budou si rozumět Ital a španěl v běžné konverzaci? Ano i ne. Mnohá slova a fráze znějí velmi podobně, takřka stejně. Přesto však v mnohém si neporozumí. Je to asi stejná situace, jako polština a čeština. Někdy rozumíme, ze psaného textu pochopíme kontext, ale nejsme schopni se vyjádřit v tom druhém jazyce. Nebudeme se zde zabývat gramatikou ani základy španělštiny a italštiny, ale ukážeme si mnohé podobnosti na praktických ukázkách na konkrétních slovech či frázích. Pro ukázky platí následující pravidlo: italsky / španělsky – překlad.

Velmi podobná slovíčka

sì / sí – ano
no / no – ne
con / con – s (něčím)
il tempo / el tiempo – čas
ora / hora – hodina (h se nevyslovuje ve španělštině)
grazie / gracias – děkuji
per favore / por favor – prosím
io / yo – já
tu / tú – ty
la pagina / la página – stránka (v knize)
il sole / el sol – slunce
il mondo / el mundo – svět
non / no – zápor u sloves (non voglio / no quiero, non posso / no puedo)
la vita / la vida – život
la casa / la casa – domov, doma

To by na úvod stačilo. Vidíme, že mnohá slova mají oba jazyky společné. Podívejme se na další praktické ukázky

-à / -ad u podstatných jmen

V mnohých slovech, která končí v italštině tupým přízvukem à, jsou ve španělština s koncovkou –ad. Někdy se píší trošičku jinak. Opět názorně:

felicità / felicidad – štěstí
università / universidad – univerzita
società / sociedad – společnost
opportunità / oportunidad – příležitost
libertà / libertad – svoboda
comunità / comunidad – komunita

-zione / -ción u podstatných jmen

Další skupinou podobných jmen jsou ta, která končí v italštině na –zione a ve španělštině končí na –ción. Jsou to například:

informazione / información – informace
costruzione / construcción – konstrukce
selezione / selección – výběr, selekce
compilazione / compilación – kompilace
redazione / redacción – redakce

A tak dále… Všimněme si, že španělština mnohdy přidává jedno „c“ a „n“. Co mají oba jazyky společné, je postavení písmene „q“ vždy před „u“:

italské – qui, quanto, cinque, quattro, atd.
španělské – queso, que, quesada, química, atd.

Písmeno „q“ se nikdy nevyskytuje před jiným písmenem než „u“. Výslovnost je podobná. V této souvislosti jen zmíníme podobnost psaní některých slov a nahrazování „q“ za „c“

che / que – který
quanto / cuánto – kolik
quattro / cuatro – čtyři

Měkčí španělská slovíčka

V některých slovech si zase všimneme „změkčení“ slova vložením „i“ před „e“ ve španělštině. Například:

sempre / siempre – stále, pořád
tempo / tempo – čas
cento / ciento – sto
bene / bien – dobře

Ale mysleme na odlišnou výslovnost slov.

Italská slovesa zakončená na –e, španělská na –r

V obou jazycích jsou slovesa rozdělená do několika skupin. Platí však obecně, že italská končí na –e, španělská na –r. A mnohdy znějí opět dost podobně:

dormire / dormir – spát
morire / morir – zemřít
tenere / tener – mít
pagare / pagar – platit
parlare / hablar – mluvit
aspettare / esperar
ascoltare / eschuchar – poslouchat

Španělština rozlišuje „stálost“ slovesa být

V tom je například španělština složitější. Čeština ani italština nerozlišuje stálost slovesa být. To znamená, že řekneme stejně větu jsem Čech jako jsem ve škole. Stále zní sloveso stejně. Italština má také jen jedno sloveso být essere. Tedy uvedená věta by zněla: Sono ceco. / Sono a scuola. Španělština rozlišuje, zda je bytí stav stálý němenný či přechodný. Ve škole nebudu pořád, jsem v ní teď. Existují proto 2 slovesa – ser / estar. Předchozí příklady vět by zněly: Soy (tvar ser) checo. (Jsem Čech) / Estoy (tvar estar) en escuela.

Podobné, ale zároveň rozdílné – Ital si nepopovídá španělsky s Mexičanem

Oba jazyky jsou natolik podobné, že z větší částí porozumíte navzájem, ale natolik odlišné, že Ital a španěl (či Mexičan) nejsou schopni mluvit navzájem jazykem toho druhého, přestože se v mnohém pochopí. Mnohá slova znějí podobně, gramatika funguje takřka na stejných principech, užívají se určité a neurčité členy, jazyky jsou flektivní a románské. My si taky nepopovídáme plynule polsky, přestože většinou rozumíme, o čem nám Polák u stánku se zeleninou povídá. Už jen pozdrav ciao a hola znějí odlišně. I výslovnost se mnohdy liší – například v italštině se „ll“ vysloví jako dlouhé „l“, španělsky jako „j“ či spíše slovenské „l´“ (controlla (it), tomillares (es), Sevilla (es), cancellare (it), atd.). V psaní například italské „gn“ nahrazuje španělské „ñ“ (bagno / baño). A mnohé další rozdíly bychom našli…

Autor článku: Mgr. Tomáš Soukup

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva


Souhlasím
Tato stránka používá „cookies“ k dodávání služeb v souladu s dohodou. Podmínky pro ukládání „cookies“ nebo pro přístup k nim můžete nastavit ve svém prohlížeči. Více informací.